See how Trevin & Kinsley got new smiles.

Cha mẹ người thân của người bệnh ung thư cần biết ngoài xạ trị và hóa trị bệnh nhân trên thế giới còn thêm lựa chọn khác từ cây cỏ quả thiên nhiên.

To ensure a lifetime of healthy gums and dazzling smiles, we educate each child about the importance of maintaining their teeth. They'll leave our clinic with a bevy of information, tips, and tricks that'll keep them on the right oral hygiene path.

Trị ung bướu với trái cây rau củ

Ung thư không phân biệt già trẻ lớn bé, cũng giống như hóa trị hay xạ trị không phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh. Con trẻ với sức đề kháng yếu ớt có nhiều cơ hội sống hơn nếu sử dụng tinh dầu cần sa và các loại cây trái tự nhiên.

TrịUngThư|Charity

Every child's first visit to us starts with a comprehensive dental exam. We take the time to evaluate the unique dental challenges that may be lurking, so that a custom program of dental care can be created.

Cần biết về tinh dầu cần sa.

Ung bướu và cần sa 

It's never too early (or late) to set good dental care habits in motion. These, combined with regular checkups and cleanings, can ensure a lifetime of smiles. We have technology that makes the long-term care of  your child's teeth a breeze.